ThaiAirticket : เงื่อนไขและข้อตกลง

เพราะเรามุ่งมั่นในการบริการ และเป็นผู้ชำนาญด้านตั๋วเครื่องบิน ทัวร์ ท่องเที่ยว

จึงทำให้บริษัทเป็นหนึ่งในใจของลูกค้า ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา

เพราะเรามุ่งมั่นในการบริการ และเป็นผู้ชำนาญ
ด้านตั๋วเครื่องบิน ทัวร์ ท่องเที่ยว

จึงทำให้บริษัทเป็นหนึ่งในใจของลูกค้า ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา

เพราะเรามุ่งมั่นในการบริการ และเป็นผู้ชำนาญด้านตั๋วเครื่องบิน ทัวร์ ท่องเที่ยว จึงทำให้บริษัทเป็นหนึ่ง

ในใจของลูกค้า ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา
เงื่อนไขและข้อตกลง
บริษัท บิลเฟต จำกัด ในฐานะเจ้าของ และ ผู้ให้บริการเว็บไซด์ ไทยแอร์ทิกเก็ทดอทคอมหรือ www.thaiairticket.com ได้กำหนดเงื่อนไขข้อตกลงในสาระสำคัญ สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการทุกประเภท ที่บริษัท ฯ ได้นำเสนอไว้ในเว็บไซต์นี้

Thaiairticket มีความตั้งใจให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ถูกต้อง สมบูรณ์ครบถ้วนและสามารถ อ้างอิงได้ อย่างไรก็ดีบางครั้งอาจมี ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ Thaiairticket อาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขปรับปรุงข้อมูล ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ในเวลาใดก็ได้

การติดต่อสื่อสาร
การติดต่อสื่อสารใด ๆ ระหว่างลูกค้าและหรือตัวแทนของผู้เดินทาง และบริษัท ฯ เป็นไปโดยชอบในข้อตกลงซื้อขายว่ามีการติดต่อซื้อขายนั้นจริงก็ต่อเมื่อมีการใช้การสื่อสารที่กำหนดไว้ดังนี้เท่านั้น

1.1 การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ จะต้องใช้เลขหมาย 02 728 4533 แล้วกดต่อเลขหมายภายใน (หากมีการใช้เบอร์มือถือส่วนตัว บริษัท ฯ ไม่ถือว่าเป็นการติดต่อกับบริษัท ฯ ทั้งสิ้น)

1.2 การติดต่อสื่อสารทางโทรสาร จะต้องใช้เลขหมาย 02 728 4531

1.3 การติดต่อสื่อสารผ่านทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ (E-mail) :

1.4 การติดต่ออื่นใด นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อ 1-3 นั้น บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อบรรดาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น จากการปฏิบัติงานโดยทุจริตและมิชอบต่อลูกค้า โดยที่บริษัท ฯ ไม่มีส่วนรู้เห็นด้วยทั้งสิ้น

การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกสินค้าบริการ
การเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก สินค้าและบริการ ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าและบริการที่ลูกค้าซื้อ โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของประเภทสินค้าและบริการนั้น ๆ ที่ทางเว็บไซต์ได้ระบุไว้ ในแต่ละประเภทสินค้าและบริการ รวมไปถึงเงื่อนไขที่ทาง เจ้าหน้าที่ หรือ ตัวแทนขายของบริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ทางช่องทาง อีเมลล์ หรือ โทรสาร ก่อนที่ลูกค้าจะทำการชำระเงิน

การชำระเงิน
บริษัทฯ จะทำการออกตั๋วเครื่องบิน และบริการอื่น ๆ ให้กรณีที่ท่านได้ชำระค่าบริการประเภทผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ท่านใช้บริการเรียบร้อยแล้ว ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น โดยผ่านช่องทางการชำระเงินที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ (วิธีการชำระเงิน) ทั้งนี้กรุณาแจ้งหรือส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมระบุชื่อและข้อมูลของผู้ชำระเงินมายังเจ้าหน้าที่ เมื่อท่านได้ชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว หากผู้จ่ายเงินยังไม่ได้แจ้ง บริษัทฯ จะถือว่าการชำระเงินนั้น ๆ ยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งอาจทำให้ท่านถูกยกเลิกการให้บริการที่สั่งซื้อไว้ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บัญชีที่ใช้โอนเงินเป็นบัญชีนิติบุคคลในนาม "บริษัท บิลเฟต จำกัด" เท่านั้น ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลโดยเด็ดขาด! กรุณาอย่าหลงเชื่อให้โอนเงิน เข้าบัญชีบุคคลธรรมดา โปรดระมัดระวัง" หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ Call Center : 02-728-4533

นโยบาย ความเป็นส่วนตัว
ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทฯ ใช้เลขหมายโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่อิเล็คทรอนิคส์ (e-mail address) และ/หรือหมายเลขวิทยุติดตามตัวที่ให้ ในการแจ้งข้อมูลการให้บริการ การเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท และบริษัทในเครือ หรือข่าวสารอื่น ๆ ผ่านทาง E-Newsletter หรือช่องทางอื่น ๆ

ศูนย์กลางด้านการจองตั๋วเครื่องบินราคาถูก ที่ครอบคลุมทุกสายการบิน และเส้นทางบินทั่วโลก

เพราะเวลาของคุณมีค่า เราจึงเน้นการบริการ ที่ได้รับความไว้วางใจและได้รับรางวัลจากหลายสถาบัน

ศูนย์กลางด้านการจองตั๋วเครื่องบินราคาถูก
ที่ครอบคลุมทุกสายการบิน และเส้นทางบินทั่วโลก

เพราะเวลาของคุณมีค่า เราจึงเน้นการบริการ
ที่ได้รับความไว้วางใจและได้รับรางวัลจากหลายสถาบัน

ศูนย์กลางด้านการจองตั๋วเครื่องบินราคาถูก
ที่ครอบคลุมทุกสายการบิน และเส้นทางบินทั่วโลกสะดวก
บริการทุกขั้นตอนในมาตรฐานการทำงานที่มีคุณภาพและเชี่ยวชาญ พร้อมบริการหลังการขายและแก้ไขทุกปัญหาเรื่องตั๋วกับสายการบิน


ราคาถูก
เช็คราคาครอบคลุมสายการบินได้ทั่วโลก เปรียบเทียบราคาและนำเสนอราคาที่ดีที่สุด ติดตามโปรโมชั่นล่าสุดในเส้นทางบินของคุณ


ปลอดภัย
ระบบความปลอดภัยในการชำระเงินออนไลน์สูงสุด ด้วยระบบตัดบัตรเครดิต K-Payment Gateway จากธนาคารกสิกรไทย


มั่นใจได้
บริษัทฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญในวงการมากว่า 10 ปี ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำมากมาย พร้อมรางวัลประกาศนียบัตรจากหลายสถาบัน


สะดวก
บริการทุกขั้นตอนในมาตรฐานการทำงานที่มีคุณภาพและเชี่ยวชาญ
พร้อมบริการหลังการขายและแก้ไขทุกปัญหาเรื่องตั๋วกับสายการบิน


ราคาถูก
เช็คราคาครอบคลุมสายการบินได้ทั่วโลก เปรียบเทียบราคาและ
นำเสนอราคาที่ดีที่สุด ติดตามโปรโมชั่นล่าสุดในเส้นทางบินของคุณ


ปลอดภัย
ระบบความปลอดภัยในการชำระเงินออนไลน์สูงสุด ด้วยระบบชำระเงิน
ผ่านบัตรเครดิต K-Payment Gateway จากธนาคารกสิกรไทย


มั่นใจได้
บริษัทฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญในวงการมากว่า 10 ปี ได้รับความไว้วางใจ
จากบริษัทชั้นนำมากมาย พร้อมรางวัลประกาศนียบัตรจากหลายสถาบัน
×


ตัวอย่างลูกค้าของเรามั่นใจในความปลอดภัย มั่นใจในความปลอดภัย

ThaiAirticket.com©2017 - บริษัท บิลเฟต จำกัด 22,24 ซอยรามคำแหง 2 ซ.13 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 (Bangkok - Thailand)
บริการจองตั๋วเครื่องบินราคาถูก จองโรงแรม ทัวร์ ท่องเที่ยว เช็คราคาโปรโมชั่นสุดประหยัดจากทุกสายการบินผ่านระบบออนไลน์ ไปได้ทุกประเทศทั่วโลก
Cheap air ticket and reservation service. You can check promotion form all airline and book any flight online
Call Center : โทร 02-728-4533 Fax : 02-728-4531 จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 18.00 น. เสาร์ 09.00 - 17.00 น.
Term and Condition | ประกาศขายคอนโด

ThaiAirticket.com©2017 - บริษัท บิลเฟต จำกัด
22,24 ซอยรามคำแหง 2 ซ.13 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 (Bangkok - Thailand)

Call Center : โทร 02-728-4533 | Fax : 02-728-4531
ThaiAirticket.com©2017
บริษัท บิลเฟต จำกัด

Call Center : โทร 02-728-4533